رزواسیون سالن های ورزشی
info[at]s37.ir
IMG-LOGO

s37

سامانه ورزشی 37 با توجه به فراگیر شدن استفاده مردم از اینترنت، از این فرصت در جهت رفع نیاز هرچه بیشتر ورزشکاران، متصدیان سالن و ارگان های مختلف برای تسهیل امر رزرو تایم مجموعه های ورزشی مختلف استفاده کرده است 37، از دو راه اپلیکیشن 37 و نیز وب سایت S37.ir قابل دسترس می باشد امید است که به یاری شما عزیزان بتوانیم در محقق شدن این امر به بهترین شکل عمل کنیم